Presisering av kontingent for 2022

Skrevet av Christine Adriane Svendsrud
Her følger en oppklaring av hva som regnes som full kontingent og hva som skal betales for 2022.

Kontingentene for 2022 er som følger :

- Senior : 700,- (kr. 400,- for medlemmer som betalte 700,- for 2021)
- Junior : 200,- (kr. 100,- for medlemmer som betalte 200,- for 2021)
- Passiv : 100,- (passive medlemmer kan ikke delta i turneringer underlagt NDF, men har rett til å inneha verv)


Trykk på bilde for å gjøre det større