Medlemskap

Medlemskap i Norges Dartsforbund

Innmelding i Norges Dartsforbund må skje via en medlemsklubb. Se under menypunktet "Organisasjon" for å finne en klubb i ditt nærmiljø.

Trykk her for å søke medlemskap i klubb i Norges Dartsforbund.

Kontingentene for 2022 er som følger :

 - Senior : 700,- (kr. 400 for medlemmer som betalte full kontingent for 2021)
 - Junior : 200,- (kr. 100,- for medlemmer som betalte full kontingent for 2021)
 - Passiv : 100,- (passive medlemmer kan ikke delta i turneringer underlagt NDF, men har rett til å inneha verv)

 - Klubb : 2 000,-
 - Ny klubb : 1 000,- (nye klubber betaler halv kontingent første året)
 - Nye medlemmer som ikke har vært medlem av NDF siste 10 år og som meldes inn etter 1. juli betaler halv pris (350,-/100,-) det første året.

Medlemskontingent innbetales i utgangspunktet via "Min side" på våre websider.

Kontoinfo bank: 6065.05.08494, NDF v/Monica Dahl Sagmoen, Lønneveien 9 B, 1053 Oslo
Vipps: Gå til "betaling". Søk opp salgssted nr. 509587 eller søk på Norges Dartsforbund

Husk å merke betaling med hva denne gjelder uansett om det betales via bank eller Vipps.

Fremgangsmåte for innmelding av ny klubb

Følgende skjema må fylles ut og sendes til medlemsregisteret (medlem@darts.no):

Innmeldingsskjema klubb
Meldingsskjema (her føres alle nye medlemmer inn)
Klubblover. Dersom klubben ikke har dette, kan denne malen brukes.