Info forbundsting, bankett og NM Horten

Skrevet av Mona-Lisa Brodin
OPPDATERT INFO

Påmelding og betalingsfrist til bankett er
fredag 10. mars kl. 14.00 til christine@darts

Betaling på vipps nr. 509587 bankett eller
konto nr: 6065.05.04383 v. Christine A. Svendsrud etterpåmelding vil ikke la seg gjøre

Påmeldingsfrist til NM lag og singel er
onsdag 15. mars

HUSK påmelding til forbundstinget president@darts.no


Trykk på bilde for å gjøre det større