Påminnelse

Skrevet av Morten Ingdahl
Vil minne alle ledere av krets, klubb, utvalg og komiteer om at innleveringsfristen for innkomne saker til forbundstinget er kommende fredag, den 05.01.24.

Mvh
Morten Ingdahl
Sekretær NDF


Trykk på bilde for å gjøre det større