Informasjon fra forbunds kaptein damer.

Skrevet av Morten Ingdahl
Informasjon fra forbundskaptein damer.

Da har jeg valgt ut følgende spillere damer til bruttotropp før nordisk i mai. Endelig uttak blir etter NM i mars.
De som er valgt ut er:
Veronica Simonsen
Merete Karlsen
Iselin Hauen
Elin Aasestrand Eikesdal
Tone N Rommen
Inita Bite
Rita Beck-Hauklid
Heidi Eriksen

Jeg vil presisere at dette ikke er endelig uttak, og at andre spillere absolutt kan slå seg inn i troppen til nordisk. Tanken er at disse 8 spillerne er klar over at de er aktuelle, og derfor forhåpentlig vil legge en ekstra innsats før uttaket. Jeg ønsker samtlige masse lykke til fremover. Hvis det er noen spørsmål så er det bare å ta kontakt med meg.

Lise Gro Finnestad.


Trykk på bilde for å gjøre det større