Dopingtesting

Som medlem av World Darts Federation, forplikter Norges Dartsforbund seg å følge antidopingregler satt av WDF. Dette betyr at medlemmer i NDF som deltar på turneringer i regi av NDF eller WDF skal sørge for å ha gyldig Therapeutic Use Exemption (TUE)-skjema utfylt av lege dersom man benytter medisiner som står på dopinglisten.

Utøvere som benytter medisiner som står på WADAs forbudsliste må levere TUE-skjemaet i lukket konvolutt ved registrering til turneringen. Konvolutten merkes med utøverens navn. Dersom det blir gjennomført dopingtest, og man ikke har fremlagt skjema ved registrering, vil dette bli forkastet ved en eventuell dopingkontroll. Det er derfor viktig å huske å levere inn skjemaet. Dersom det ikke blir dopingtest, kan den uåpnede konvolutten hentes igjen etter turneringen.

TUE-skjema (Word) : TUEform.doc

WDFs antidopingregler og oppdaterte forbudslister finnes på : http://www.dartswdf.com/anti-doping/

Link til World Anti-Doping Agency (WADA) : http://www.wada-ama.org/