Medlemskap

Medlemskap i Norges Dartsforbund

Innmelding i Norges Dartsforbund må skje via en medlemsklubb. Se under menypunktet "Organisasjon" for å finne en klubb i ditt nærmiljø.

Er du helt nytt medlem og ønsker melde deg inn? Trykk her
Har du vært medlem i NDF tidligere og ønsker melde deg inn igjen? Trykk her (under utvikling)

Kontingentene for 2023 er som følger :

 - Senior : 800,-
 - Senior - ny medlem eller ikke betalt kontingent siste 3 kalenderår : 400,-
 - Junior : 200,-
 - Passiv : 200,- (passive medlemmer kan ikke delta i turneringer underlagt NDF, men har rett til å inneha verv)

 - Klubb : 2 400,-
 - Ny klubb : 1 200,- (nye klubber betaler halv kontingent første året)

Medlemskontingent innbetales via "Mine sider" på våre websider
Ved betaling via siden vil medlemmet til enhver tid få opp korrekt beløp og medlemsregisteret oppdateres automatisk ved betaling. Ikke betal kontingent via manuelle løsninger dersom det haster å få betaling registrert da det må påregnes noen dager før betaling er oppdatert på medlemmets konto.

For manuell betaling gjelder følgende :
Kontoinfo bank : 6065.05.08494, NDF v/Christine Adriane Svendsrud.
Vipps : Gå til "betaling". Søk opp salgssted nr. 509587 eller søk etter Norges Dartsforbund

Husk å merke betaling med hva denne gjelder uansett om det betales via bank eller Vipps.
Innbetaling av kontingent via bank eller Vipps krever at man er innmeldt/registrert som medlem i NDF. Betaling vil ikke gjelde som innmelding.

Fremgangsmåte for innmelding av ny klubb

Innmeldingsskjema sendes til styret (styre@darts.no).
Når styret har godkjent innmeldingen vil klubben registreres medlemsregisteret og styrets leder vil få tilsendt informasjon om fremgangsmåte for innmelding av klubbens medlemmer.
Kontingent for klubb skal ikke betales før denne er godkjent av NDFs styre.
Medlemmer kan betale kontingent direkte via websiden etter innmelding og registrering. Informasjon om fremgangsmåte sendes klubbens leder. Se Norges Dartsforbunds lover kapittel 1 for utfyllende informasjon vedrørende krav til medlemskap i NDF.

Klubblover. Dersom klubben ikke har dette, kan denne malen brukes.