Laguttak til Europe Cup 24. - 28. sept.

Skrevet av Mona-Lisa Brodin
Forbundskapteinen har tatt ut følgende lag til Europe Cup i Slovakia.

Henrik Halsvik
Kent Jøran Holmen Sivertsen
Vegar Elvevoll
Håkon Helling

FK har i samarbeid med forbundsstyret kommet til enighet, om kun å sende herrer til Europa Cup, for resterende midler fra avsatt budsjett og ved hjelp av egne midler og eventuelle sponsorer.

Vi ønsker herrene lykke til!

Helge Talstad-Koppang og forbundsstyret


Trykk på bilde for å gjøre det større