Forbundsting, NM singel og lag 2023

Skrevet av Mona-Lisa Brodin
Hei
Minner om at forbundstinget i år begynner kl. 16:00, vi håper flere vil delta siden velkomstcup ikke begynner før kl. 20:00

Påmeldingfrist til bankett er 12. mars, kl. 14:00

Påmeldingsfrist til NM singel & lag er 15. mars kl. 23:59
Påmeldingsfrist forbundstinget er 20. mars og sendes på e-post til monalisa@darts.no.
Kun 2 deltakere pr. klubb, 1 med stemmerett (oppgis i e-post)
N.B.
Minner om at deltakerer til forbundstinget må ha med eget eksemplar - vi deler ikke ut forbundsheftet.


Trykk på bilde for å gjøre det større