NM lag 2023

Skrevet av Mona-Lisa Brodin
Må minne om at i år spilles damelag med kun 3 damer!
Ikke 4 som tidligere


Trykk på bilde for å gjøre det større