Info om rundskriv fra NDF

Skrevet av Mona-Lisa Brodin
Som styremedlem i NDF er det trist å lese at fokuset til enkelte medlemmer er motstand til tiltakene NDF har sett seg nødt til å ta, fremfor å fokusere på at dette må alle medlemmene bidra og være med å rydde opp i.

Disse tiltakene er en direkte konsekvens av at man ikke har klart å slå ned på ukulturen blant enkelte. Og når dette går utover hele Norges Dartsforbund, våre arrangement og hotellavtaler, må NDF ta grep.

Når NDF fikk avtaler med Artilleriverkstedet og Støperiet, ser vi nok en gang at enkelte medlemmer her stiller oss i enda en utfordrene situasjon.

Det har fra flere hold vært etterlyst tiltak og konkrete handlinger, styret har etter flere runder prøvd å finne en løsning vi mener kan være preventiv.
Nå er det heller ei uvanlig med slike prosedyrer hvor det samles mange mennesker, det være seg på konserter, festivaler eller fotballkamper. Kort sagt, der det er skjenkebevilling på alkohol.
Vi kom derfor frem til å prøve denne løsningen først.

Skulle du ha forslag til ulike ideer eller tiltak, tar vi gjerne imot konstruktive tilbakemeldinger eller forslag på styre@darts.no

Dersom dette ikke fungerer kan NDF på vegne av organisasjonen bli nødt til å heve kontingenten ytterligere for å leie inn vektere på arrangementene. Da vil det berøre alle økonomisk, fremfor og uoppfordret åpne en veske, bag eller jakken for å vise at du ikke har med medbrakt..

NDF styret ser forøvrig at et klubb - / kretsledermøte kan være på tide, slik at alle styremedlemmer kan sette en felles agenda for fremtiden til Dart - Norge.

Vennlig hilsen
Styret
Norges Dartsforbund


Trykk på bilde for å gjøre det større