EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Skrevet av Mona-Lisa Brodin
Hei.

Grunnet tekniske utfordringer med epost legges saksliste ut her. Informer gjerne egne klubbmedlemmer.

Ekstraordinært forbundstinget Artilleriverkstedet i Horten 15. september 2023
kl. 18:00


1. Åpning ved presidenten
2. Konstituering
Stemmebrettigede
Godkjenning av innkalling.
Godkjennning av fullmaktene.
Godkjenning av saksliste og forretningsorden.
Valg av møtedirigent.
Valg av møteskretær.
Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
3. Valg av representanter til styre og verv


Forbundsstyret
Verv 2023-2024

President Mona-Lisa Brodin
Visepresident Kjetil A. Eikesdal
Sekretær Morten Ingdahl
Kasserer Christine A. Svendsrud
Styremedlem Rune Engrønningen
Varamedlem 1. Jan Peder Harila
Varamedlem 2. FORSLAG Jan Erik Laberg

Domsutvalget
Verv 2023-2024
Leder Hege Elvevoll
Medlem Lars Benjaminsen
Medlem Roy Brodin
Varamedlem Thor Helmer Johansen
Varamedlem MANGLER

Appellutvalget
Verv 2023-2024
Leder Frode Andersen
Medlem Lars Georg Storsletten
Medlem Atle Berger
Varamedlem Per Ivar Nørstebøen
Varamedlem FORSLAG Ann-Christin Foslund

Lovkomiteen
Verv 2023-2024
Leder Roy Brodin
Medlem Frode Ulveaker
Varamedlem Elin Aasestrand Eikesdal
Varamedlem FORSLAG Kjetil Kaupang

Revisor
Verv 2023-2024
Revisor Kine Slåttum 1 år
Vararevisor MANGLER 1 år

Valgkomiteen
Verv 2023-2024
Leder MANGLER
Medlem MANGLER
Medlem MANGLER
Varamedlem MANGLERMinner om møteplikt for de klubber og kretser som deltar på NM,
for kretsleder og klubbleder eller styrerepresentant.


Mvh
NDF StyretTrykk på bilde for å gjøre det større